Tak właśnie dokładnie głosi jeden z członków zarządu PTMEiAA. 

Jego zdaniem tylko lekarz może wykonywać zabiegi medycyny estetycznej, a zalicza do nich „wszelkie iniekcje, wprowadzanie nici, używanie źródeł wysokich energii (laser, HIFU) co celów estetycznych”. Dlatego, że zdaniem tego lekarza „tylko lekarz może przeprowadzić natychmiastową terapię możliwych powikłań”. 

W związku z tym każda osoba niebędąca lekarzem popełnia w takiej sytuacji przestępstwo z art. 160 § 1 k.k. 

Powoływanie się na ten przepis w sposób, w jaki to zostało wyżej przedstawione, to oczywiste nadużycie i manipulacja.

Czy przepis ten może dotyczyć kosmetologa? Oczywiście, że może.

Czy może dotyczyć lekarza? Też oczywiście może.

Dlatego, że przepis ten po pierwsze dotyczy każdej osoby, która naraża inną osobę. 

Po drugie manipulacja polega na tym, że jakoby był jakiś przepis, który określałby uprawnienia lekarzy do dokonywania tych zabiegów, a wykluczał inne osoby.

Nie ma jednak takiego przepisu.

Zarówno zatem kosmetolog, jak i lekarz, może popełnić przestępstwo z art. 160 § 1 k.k., jeżeli nie stosuje zasad higieny, podejmuje się zabiegów, co do których nie ma odpowiednich, nabytych na dobrych szkoleniach, umiejętności itd., a w konkretnej sytuacji wskutek nieostrożności naraził klienta lub pacjenta na niebezpieczeństwo. 

A orzecznictwo sądowe dostarcza wielu takich przykładów odnoszących się właśnie do lekarzy.

O leczeniu powikłań w następnym wpisie – tutaj>>

Granica naskórka

Marek Koenner11 czerwca 2018Komentarze (0)

Nie mogę nie zacząć od obalenia tego argumentu.

Argumentu, że wszystkie osoby,  które nie są lekarzami, a przekraczają granicę naskórka, są osobami nieuprawnionymi i narażają zdrowie (a czasem życie!) osób, u których takich zabiegów się podejmują.

Otóż:

 jak najbardziej dopuszczalne jest podejmowanie się czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich przez osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, przy zachowaniu stosownych procedur. 

Wynika to wprost z przepisu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. poz. 151 t.j.). Ustawa >>[]