Oferta

Zachęcam do skorzystania z oferty Kancelarii

dla gabinetów kosmetycznych i kosmetologicznych

 

 

I. Pakiety abonamentowe Kancelarii dla gabinetów kosmetycznych i kosmetologicznych

Abonament w formie wybranego pakietu:

– obejmuje świadczenie pomocy prawnej związanej z działalnością gospodarczą polegającą na prowadzeniu gabinetu kosmetycznego lub kosmetologicznego, w tym świadczącego usługi tzw. zabiegów inwazyjnych;

– zawierany jest na okres minimum 6 miesięcy;

– nie obejmuje pomocy prawnej w zakresie obsługi spółek handlowych, jak również prowadzenia procesów sądowych lub administracyjnych (za wyjątkami wskazanymi w tabeli powyżej);

– rozliczany jest miesięcznie, zatem niewykorzystane godziny pomocy prawnej nie przechodzą na kolejny miesiąc;

– niezależnie od wskazanych ilości konsultacji, obejmuje określoną maksymalną ilość godzin pracy – tylko w ten sposób możemy stwierdzić, czy pytania były na tyle skomplikowane, że nie było możliwości udzielenia odpowiedzi w ramach godzin przewidzianych dla danego pakietu.

Godzina pracy Kancelarii poza abonamentem kosztuje minimum 300 zł (+ 23% Vat). Oczywiście w razie konieczności przekroczenia godzin, Klient jest informowany i poszerzony zakres pracy jest dodatkowo uzgadniany.

Wersja Premium obejmuje audyt wdrożeniowy systemu Bezpieczny Gabinet, w ramach którego:

– otrzymasz pakiet e-booków i dokumentacji Bezpieczny Gabinet,

– wdrożony zostanie system dokumentacji Bezpieczny Gabinet,

– odbędzie się 4-godzinne szkolenie dla personelu na miejscu w gabinecie dla max. 6 osób,

– wystawiony zostanie przez Kancelarię certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu dokumentacji „Bezpieczny Gabinet” i przeszkolenie personelu.

II. Audyt wdrożeniowy systemu Bezpieczny Gabinet możesz też nabyć osobno

– koszt wynosi 3.000 zł (+23 % Vat).

III. Możesz też nabyć przygotowany wspólnie z Anną Wydra-Nazimek pakiet Bezpieczny Gabinet na stronie bloga gabinetodzaplecza.pl:

http://edukacja.gabinetodzaplecza.pl/listamedest

i wdrożyć system samodzielnie.

IV. Kancelaria oferuje również dedykowane szkolenia, których zakres jest dostosowywany do oczekiwań Klienta. W razie zainteresowania proszę o kontakt (lub prześlij zapytanie w formularzu kontaktowym, jak niżej).

 

W celu nawiązania współpracy skorzystaj z formularza kontaktowego, który znajdziesz tutaj.