Obowiązki sanitarne gabinetu kosmetologicznego

Marek Koenner27 listopada 2018Komentarze (0)

Niezwykle uaktywnił się ostatnio sanepid kontrolując gabinety kosmetologiczne.

Jakie są obowiązki gabinetu kosmetologicznego, możecie przeczytać tutaj. Wpis ten dotyczy zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, ale odnosi się również do gabinetów kosmetologicznych, bo właściwie nie ma aktualnego rozporządzenia w tej kwestii, a bazujemy wyłącznie na art. 16 ustawy o zakażeniach, który przypominam niżej.

Mowa jest tutaj wyraźnie (i prawidłowo) o tym, że

posiadanie opinii sanitarnej nie jest wymogiem prawnym„.

Oznacza to, że jedynie zgłaszamy do Sanepidu fakt rozpoczęcia działalności. 

Jeżeli jednak zabiegi, które wykonujemy polegają na naruszeniu ciągłości tkanek ludzkich, to wchodzi w grę znany już Tobie przepis art. 16 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

  1. Osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.
  2. Procedury, o których mowa w ust. 1, powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń.
  3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, o których mowa w ust. 1, państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.

W takim wypadku gabinet powinien posiadać procedury higieniczne dotyczące:

a. higieny rąk, powierzchni i urządzeń, w tym powierzchni skażonej materiałem organicznym;

b. dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu wielokrotnego użytku, zasad sterylizacji;

c. postępowania z bielizną i odzieżą ochronną oraz postępowania z odpadami.

Taki standard działania powinien zapewnić Ci spokój. 

Ale jeżeli sanepid błędnie uważa, że w ogóle nie masz uprawnień do naruszania ciągłości tkanek ludzkich? To sprawa jest poważniejsza.

Zdarza się wtedy, że Sanepid składa donos na Policję o rzekomym popełnianiu przez kosmetologów wykroczenia z art. 58 ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym:

  1. Kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega karze grzywny.
  1. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadza w błąd co do posiadania takiego uprawnienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Cóż, czy ktoś z kosmetologów podejmuje się leczenia? Mam nadzieję, że nie.

Ale o tym będę jeszcze pisał w kolejnych wpisach na blogu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 537 404 455e-mail: kontakt@kancelaria-koenner.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner z siedzibą w Gdyni.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@kancelaria-koenner.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: