Odszkodowania

Umowa na usługę estetyczną to umowa o dzieło. I teraz pojawia się problem, bo przecież nie zawsze uda się efekt osiągnąć!  Prawdę mówiąc może wiesz, ale lekarz wykonujący jakikolwiek zabieg medyczny, świadczy usługę, do której odpowiednie zastosowanie mają przepisy o zleceniu. Oznacza to, że nie może powiedzieć, że celem tego zabiegu jest określony efekt. ALE […]

Na to pytanie odpowiada Pani sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, a właściwie odpowiada na interpelację Panów Pawła Kobylińskiego i Krzysztofa Truskolaskiego w sprawie działań podejmowanych w sprawie regulacji rynku medycyny estetycznej i kosmetologów (http://www.sejm.gov.pl). Najważniejsze, co wynika z tej odpowiedzi to, że „aktualnie resort zdrowia oczekuje na rekomendacje Zespołu powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia […]

Granica naskórka

Marek Koenner11 czerwca 2018Komentarze (0)

Nie mogę nie zacząć od obalenia tego argumentu. Argumentu, że wszystkie osoby,  które nie są lekarzami, a przekraczają granicę naskórka, są osobami nieuprawnionymi i narażają zdrowie (a czasem życie!) osób, u których takich zabiegów się podejmują. Otóż:  jak najbardziej dopuszczalne jest podejmowanie się czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich przez […]