Wrzesień 2018

Oczywiście, że nie. Nie wiem, czy wiesz, ale definicja ta pochodzi z 1946 r. i uznawana jest w zasadzie za historyczną.  Ponieważ jest ona jednak wyrazem pewnych dążeń społeczeństw i jednostek, jest bardzo często przytaczana. A jest niezwykle szeroka. Według tej definicji zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, […]